Suurella pyramidilla saattoi olla myös toinen käyttötarkoitus. Ikivanhoilla kulttuureilla on ollut tietoa siitä miten akustinen ympäristö ja ääni vaikuttaa ihmiseen ja muinaisen Egyptin tiede on yhdistetty ääneen ja akustiikkaan.

Pyramidi voidaan ajatella temppelinä, jossa tietyt resonanssitaajuudet on ”upotettu” rakennukseen. Ihmiset ovat kertoneet pyramidin sisällä oudoista kokemuksistaan. Jos on käynyt pyramidin sisällä ja hymissyt kuninkaan kammiossa, niin tietää, että se on varsin erikoinen ja vaikuttava kokemus. Kuninkaan kammiossa on ns. kelluva lattia, joka on rakennettu poimujen/nystyröiden päälle. Kammion seinät laskeutuvat lattian ulkopuolelle. Nämä seikat saavat kammion resonoimaan vapaasti eikä mikään vaimenna ääntä. Kammion yläpuolinen rakenne tehostaa resonointia ja saa aikaan ylä-ääniä. Kaikki kammiossa kuuluvat taajuudet laajentuvat kammion ja sen yläpuolisen rakenteen johdosta.

Myös ns. sarkofagilla on erityisiä akustisia ominaisuuksia. Jos esim. napauttaa arkun seinämää sormen nystyrällä, arkku alkaa soida kauniisti kuin kello. Arkussa maatessa voi saada äänikylvyn, koska kammion äänet kuuluvat arkkuun voimistettuna. Eli jos arkun vieressä hymistään tai lauletaan, niin ääni kuuluu arkun sisälle voimakkaampana.

Kuvitellaan, että kammiossa on suoritettu jonkinlainen henkinen vihkimysseremonia. Papit ovat saattaneet laulaa jotain tiettyä säveltä tai mantraa. Kuoron synergia synnyttää enemmän energiaa kuin yksittäiset äänet yhteensä. Sen lisäksi kammion ja arkun rakenne ovat tehostaneet ääntä.


kuva: https://ubuntufest.org/portfolio-item/john-stuart-reid/

Teoriassa näin on voitu kohottaa arkussa makaavan henkilön tietoisuuden tilaa ja saamaan aikaan esim. harmonisoivia ja parantavia vaikutuksia. Tom Danleyn mittaama pyramidin humina kuuloalueen alapuolella saattaa liittyä asiaan. Hänen laitteensa havaitsivat varsinkin 2-9 hertsin tajuuksia ja kuten tiedetään, matalat taajuudet vaikuttavat aivojen aktiivisuuteen. Meditoidessa ihmisen aivot voivat mennä alfa-aaltotilaan, jolloin aivokäyrän taajuus on 8-12 Hz. Nukkuessamme REM-unta, aivomme ovat theta-tilassa, jolloin aivokäyrän taajuus on 4-8 hertsiä. Syvässä unessa taajuudet liikkuvat 1-3 Hz:n välillä, joten voimistamalla tiettyjä taajuuksia ihmiset saatettiin muinoin saattaa syvään meditatiiviseen ja parantavaan tilaan.