Kheopsin pyramidin monimuotoinen sisärakenne on keskeinen tekijä pyramidien tarkoituksen selvittämisessä. Suuren pyramidin tarkoituksesta on lukuisia teorioita, jotka sopivat yleensä pyramidin johonkin tiettyyn yksityiskohtaan. Christopher Dunn on kehittänyt pyramidista teorian, joka pyrkii ottamaan huomioon kaikki sen piirteet ja yksityiskohdat.

 

Suuri pyramidi – energian tuottaja ja planeetan harmonisoija (pitkä versio)

Viime vuosikymmeninä on tehty mielenkiintoisia eri tieteenalojen tutkimuksia muinaiseen Egyptiin liittyen. Geologien tutkimukset viittaavat siihen, että egyptiläinen kulttuuri on paljon vanhempaa kuin tähän asti on ajateltu. Insinöörit kertovat, että egyptiläisten teknologia on ollut edistyksellisempää kuin mitä löydetyistä työkaluista tai kirjoituksista on voitu päätellä. Suuri pyramidi edustaa Egyptin muinaisen sivilisaation teknologista huipentumaa.

Suuri pyramidi

Oliko suuri pyramidi hauta?

Yleensä ajatellaan, että pyramidit olivat hautoja. Yhdenkään pyramidin rakennuttaneen faaraon muumiota ei ole löydetty pyramidista. Olivatko pyramideista löydetyt sarkofagit jotain muuta tarkoitusta varten? Mielenkiintoista on, että 4. dynastian suurikokoisten pyramidien kammiot liittyvät akustiikkaan ja ääneen.

Suurimmissa pyramideissa ei ole lainkaan kirjoituksia tai koristeluja, vaikka haudat koristeltiin jo 1. dynastiasta lähtien. Jos suurikokoiset pyramidit olivat hautoja, niin miksi ei edes mainittu sitä kenelle ne kuuluivat. Ja olisiko faarao Khufu käyttänyt yli 5 miljoonaa tonnia kiveä pelkän haudan pystyttämiseen?

Suuren pyramidin monimuotoinen sisärakenne on keskeinen tekijä pyramidien tarkoituksen selvittämisessä. Egyptologit uskovat, että Khufu muutti mieltään kahteen kertaan rakennusprojektin aikana ja tästä syystä pyramidissa on 3 kammiota. Tämä ei ilmeisesti pidä paikkansa.

Pyramidissa on monia mielenkiintoisia yksityiskohtia, käytäviä ja kuiluja ym.
Jotta voitaisiin ymmärtää rakennuksen tarkoitus, pitäisi pystyä selittämään mm. seuraavat erityispiirteet:

  • Miksi kuninkaan kammio ja suuren gallerian yläosa on rakennettu graniitista, kun koko muu pyramidi on rakennettu kalkkikivestä?
  • Mikä on kuninkaan kammion yläpuolella olevien kammioiden tarkoitus?
  • Miksi kuninkaan kammion seinät ovat työntyneet pari senttiä ulospäin ja kammion kattopalkkeihin on tullut halkeamia?
  • Miksi kuningattaren kammiosta lähtee 2 kuilua, jotka ovat alun alkaen olleet suljetut molemmista päistä ja kuninkaan kammiosta lähtee 2 kuilua, jotka johtavat pyramidin ulkopinnalle. Entä kuilujen monimutkainen toteuttaminen?
  • Mitä varten on rakennettu valtavan kokoinen suuri galleria? Entä Antechamber tai well shaft?
  • Miksi kuningattaren kammio oli suolan peitossa, kun varhaiset tutkimusmatkailijat menivät sinne? Mikä on syvennys kammion seinässä?
  • Mitä ovat kupariset ”ovenkahvat” alempien ns. ilmakuilujen päissä?

Pyramidi on rakennettu äärimmäisen tarkasti. Siksi sen kaikkia yksityskohtia ei voida selittää pelkästään symboliikalla. Monet yksityiskohdat viittaavat ennemminkin toiminnallisuuteen. Voidaan päätellä, että rakentajat tiesivät tarkkaan heti alusta lähtien mitä he olivat tekemässä.

Meidän aikana ei olla totuttu ajatukseen, että suurista kivilohkareista rakennettaisiin jotain korkeaan teknologiaan liittyvää. Kuitenkin esim. pyramidien akustiset ominaisuudet kertovat ettei pyramideja voida pitää pelkkinä hautoina.

Miksi vaihtoehtoisia teorioita ei oteta huomioon?

kuva: https://www.zazzle.com

Akateemisesti koulutettujen henkilöiden keskuudessa ei yleensä olla valmiita kyseenalaistamaan hautateoriaa, vaan automattisesti ajatellaan, että kaikilla pyramideilla on ollut sama yksinkertainen tarkoitus. Jos väittää muuta, niin saa helposti ”hörhön” leiman. Tämä johtunee siitä, että monet vaihtoehtoiset teoriat ovat huteralla pohjalla. Tutkimus saattaa olla huonoa ja yksipuolista. Tällaiset esitykset on helppo nujertaa. Näin hyvät esitykset jäävät helposti huomiotta.

Pyramidien rakentamiseen liittyvät dokumenttielokuvat

Televisiota varten on tehty pari dokumenttifilmiä, joissa pyrittiin osoittamaan, että pyramidit on rakennettu pelkällä lihastyövoimalla vain yksinkertaisia työkaluja käyttäen.
Toiseen dokumenttiin liittyen egyptologi Mark Lehner myönsi, että heidän pikkupyramidin rakentamisessa käytettiin lastaajaa ja terästyökaluja (joita ei ollut muinaisessa Egyptissä). Varsinaisessa dokumentissa asia jätettiin mainitsematta.

Toisessa ohjelmassa pikkupyramidia yritettiin rakentaa alkeellisin menetelmin japanilaisen työryhmän toimesta. He päätyivät lopuksi käyttämään nostokurkea ja helikopteria.

Uudet tutkimukset

Tunnettu egyptologi ja insinööri Flinders Petrie tutki pyramidia jo 1800-luvun lopulla ja teki siitä tarkkoja mittauksia. Olisi kuitenkin hyvä, jos nämä mittaukset voitaisiin nykyteknologialla todentaa ja tarkentaa. 1980-luvulta lähtien on eri alojen tieteilijöiden toimesta tehty monia mielenkiintoisia tutkimuksia mm. sfinksiin ja suureen pyramidiin liittyen. Sfinksin eroosioon perehtyneet geologit ovat todenneet sfinksin olevan tuhansia vuosia nykykäsitystä vanhempi. Uudet tutkimukset saattavat muuttaa koko käsityksemme historiankulusta. Teknologia alkaa olla sillä kehitystasolla, että on mahdollista ymmärtää paremmin suuren pyramidin tarkoitus.


kuva: https://discoveringegypt.com

Pyramidi insinöörin silmin

Kun insinööri tutkii Egyptin muinaisia rakennuksia, hän saattaa todeta, että egyptologien käsitys sen aikaisesta teknologiasta on vähintään vaillinnainen tai kokonaan väärä.

Christopher Dunn on insinööri, joka on tutkinut muinaisen Egyptin teknologiaa ja suurta pyramidia 1980-luvulta lähtien. Suuresta pyramidista hän on kehittänyt oman teoriansa. Christopherilla on pitkä työkokemus eri materiaalien työstämisen ja erilaisten tarkkuuksien kanssa. Hän tietää siitä mitkä ovat työkalujen ja koneiden vähimmäisvaatimukset, jotta voidaan työstää tietynlaista materiaalia tietyllä tarkkuudella. Egyptologeilta puuttuu yleensä käytännön kokemus rakentamisen alalta. On eri asia kehittää pelkkiä teorioita kuin ryhtyä varsinaiseen työhön tietyn lopputuloksen aikaansaamiseksi. Yksityiskohdat ovat ratkaisevia. Egyptologit ovat yleisesti ottaen aliarvioineet teknologian, joka muinaisilla egyptiläisillä oli käytössä. Tämä johtuu siitä, että heidän arvionsa perustuvat löydettyihin työkaluihin. Mutta alkeellisilla työkaluilla ei ole ollut mahdollista tuottaa kaikkia löydettyjä esineitä. Itse asiassa kaikkea muinaisten egyptiläisten ammattitaitoa ja tarkkuutta olisi äärimmäisen vaikea toistaa nykyaikana.

Flinders Petrie kertoi jo yli sata vuotta sitten, että muinaisen Egyptin esineistössä oli kappaleita, jotka oli työstetty koneellisesti. On hämmästyttävää miten nykyajan egyptologit muun muassa väittävät, että kuparitaltoilla on veistetty graniittipatsaita (kovin beryllium-kuparikaan ei ole tarpeeksi kovaa). Samalla logiikalla voitaisiin ajatella, että voista tehdyllä veitsellä leikattaisiin alumiinia. Lisäksi insinööri pystyy näkemään, että muinaisen Egyptin graniitti- ja dioriittiesineissä on samanlaisia jälkiä työkoneiden käytöstä kuin mitä nykyisillä koneilla tehdyissä kappaleissa. Vahva todistusaineisto puhuu tämän puolesta.

Suuri pyramidi on yhä yksi suurimmista ja tarkimmin rakennetuista rakennuksista maailmassa. Pyramidi edusti sen pystyttäneen siviilisaation huippuosaamisen kautta.

Tarkkuuksia ja laskelmia

Pyramidin sileä ulkopinta koostui kymmenistä tuhansista jopa 15 tonnin painoisista päällyskivistä. Kivien pinnat olivat niin suoria ja tasaisia, että tarkkuuden keskimääräinen vaihteluväli oli 10 neliömetrin alueella 0,25 millimetriä. Kun kivet oli sovitettu yhteen, niin kivien väliin jäävän tyhjän alueen paksuus oli alle 0,50 millimetriä.
Päällyskivien välissä oli sementtiä, joka sitoi kivet yhteen niin tiukasti, että kivien liitoskohdat olivat vahvempia kuin itse kalkkikivi. Sementin koostumusta ei tunneta. Vastaavanlaista tarkkuutta ei löydy nykyaikaisista rakennuksista. Insinööri, joka on näiden asioiden kanssa tekemisissä ymmärtää, mitä vaaditaan kyseisen tarkkuuden saavuttamiseen.

Tarkkuus, jota nykyajan kalkkikivilouhoksilla käytetään, on noin 6 millimetriä. Pyramidin rakentajien käyttämä tarkkuus oli siis yli kymmenkertainen nykyiseen verrattuna ja he käyttivät alkeellisia työkaluja. Tämä kertoo rakentajien käyttämästä tekniikasta enemmän kuin muinaiset kirjoitukset tai kartussit.


kuva: http://exityourbox.blogspot.com

Voidaan kysyä miksi suuri pyramidi rakennettiin niin tarkasti – myös pääilmansuuntien mukaan. Saattaa olla, että toimiakseen oikealla tavalla pyramidin piti olla oikean kokoinen, tarvittiin siis oikeat mittasuhteet ja massa. Toinen mahdollisuus on, että silloin oli käytössä niin kehittyneet laitteet, että suuren tarkkuuden saavuttaminen oli helppoa. Ehkä heidän laitteensa eivät edes tuottaneet pienempää tarkkuutta. Mahdollisesti molemmat vaihtoehdot ovat totta.

Otetaan toinen pyramidin rakentamiseen liittyvä esimerkki. Yhdysvalloissa Indiana Limestone Institute:n teknistä johtajaa Merle Booker:ia pyydettiin tekemään laskelma siitä, miten kauan suurta pyramidia vastaava kivimäärä kestäisi louhia, valmistaa ja siirtää nykyaikaisin menetelmin. Booker arvioi, että jos kaikki Indianan osavaltion 33 kalkkikivilouhosta kolminkertaistaisivat tuotantonsa, niin tilauksen täyttämiseen menisi 27 vuotta. Laskelma perustui olettamukseen, että tuotanto sujuisi ilman ongelmia ja tietenkin nykyaikaiset koneet olisi käytössä. Varsinaista rakentamista ei otettu tässä laskelmassa huomioon.

Suuren pyramidin käytäviä kaivettiin etukäteen toisaalle

Egyptologit harvoin mainitsevat, että noin 90 metriä pyramidista itään sijaitsee paikka, jolle on annettu nimi ”Trial passages”. Paikan päällä ei ole edes kylttiä mikä kertoisi asiasta. Kyse on siitä, että peruskallioon on kaivettu käytäviä, jotka vastaavat suuren pyramidin käytäviä lyhennettyinä. Maan alta löytyy suuren pyramidin aleneva käytävä, nouseva käytävä ja suuri galleria sivuramppeineen. Nousevan käytävän ja suuren gallerian risteykohdassa on kolo mikä viittaa pyramidissa olevaan horisontaaliseen käytävään. Pyramidin varsinaiset kammiot sekä well shaft puuttuvat. Lisäksi on kaivettu vertikaalinen käytävä, jota ei ole rakennettu suureen pyramidiin.

Mittasuhteet ja kulmien asteet ovat maan alle kaivetuissa käytävissä lähdes täysin samat kuin suuressa pyramidissa. Kyseisten käytävien samankaltaisuudesta pyramidin käytävien kanssa voidaan päätellä, että pyramidi suunniteltiin kokonaisuutena etukäteen. Tämä kumoaa egyptologien teorian, jonka mukaan faarao Khufu olisi muuttanut kaksi kertaa mieltään hautakammionsa paikasta pyramidissa ja tästä syytä pyramidissa olisi 3 kammiota

Koska nämä käytävät kaivettiin maan alle ja suuri pyramidi maan pinnan yläpuolelle (paitsi laskeva käytävä), niin voidaan tehdä johtopäätös, että varsinaista rakentamista tässä ei harjoiteltu. Näyttää siltä, että käytävät liittyvät jollain tavalla pyramidin toiminnan testaamiseen.


kuvat: http://thehereticmagazine.com

Pyramidin monet mielenkiintoiset yksityiskohdat

Suuren pyramidin tarkoituksesta on lukuisia teorioita, jotka sopivat yleensä pyramidin johonkin piirteeseen tai yksityiskohtaan, mutta holistinen näkemys on tähän asti puuttunut. Christopher Dunnin teoria pyrkii ottamaan huomioon kaikki yksityiskohdat. Lähtökohtana hänellä on ajatus, että koko todistusaineisto pitää pystyä selittämään. Kun tehdään uusia löytöjä, niiden täytyy joko tukea teoriaa tai teoriaa pitää olla valmis muuttamaan. Chris käyttää ns. reverse engineering -metodia pyrkiessään selvittämään miksi pyramidi on rakennettu juuri sellaiseksi kuin se on.

Hän huomioi mm. kaikki käytävät, kammiot ja kuilut, materiaalivalinnan, geometrian, mittaustulokset sekä sen mitä pyramidin sisältä on löydetty, mukaanlukien esineet. Näistä voidaan päätellä, että suuri pyramidi on suunniteltu ja toteutettu hyvin tarkasti. Mikään ei viittaa siihen, että pyramidin olisi rakentanut sivilisatio, joka on kehityksensä alkuvaiheessa.


http://www.gizapower.com/

Todisteet viittaavat voimalaitokseen

Chris Dunn teorioi, että suuri pyramidi oli voimalaitos. Asia olisi helppo sivuuttaa, jos pyramidissa olisi vain pari piirrettä, joihin hän perustaisi näkemyksensä. Useat yksityiskohdat kuitenkin tukevat teoriaa. Jäljellä on enää pelkkä rakennus – valtava kivimäärä, jonka sisällä tarvittava laitteisto on toiminut. Pyramidin koko liittyi sen toimintaan. Nykyäänkin suurikokoiset voimalaitokset tuottavat energian. Tämä on järkevä selitys siihen miksi rakentamisessa nähtiin niin paljon vaivaa. Korkea hyötysuhde oli olemassa, kun vastineeksi saatiin valtava määrä energiaa.

Käytössä olevat koneet ja niiden aiheuttamat voimat olivat suojassa valtavan kivimassan sisäpuolella. Sisäiset osatekijät eli laitteet ovat kadonneet jostain selittämättömästä syystä. Pyramidia käytettiin energian aikaansaamiseen holistisella tavalla yhdistäen auringon energian eli vedyn maan energioihin, joita ovat seismiset energiat.

Voimalaitos-teorian esittely


kuva: https://www.savonsanomat.fi

Maapallolla on eräs potentiaalinen energiamuoto, jota ei ole vielä valjastettu käyttöön. Se ilmenee usein tuhoavana voimana. Kyseessä on seisminen energia, johon liittyy mannerlaattojen liikkeet, maanjäristykset, tulivuorenpurkaukset ja laava. Mm. mekaaninen energia synnyttää ääniaaltoja. Maapallo on kuin valtava dynamo, joka humisee kuuloalueen alapuolella. Chris teorioi, että maapallon värähtelyt on hyödynnettävissä oleva energianlähde.

Pyramidit olivat yhteydessä maapalloon. Ne olivat valtavia laitteita, jotka liittyivät akustiikkaan, ääneen ja resonaatioon. Suuri pyramidi värähteli maapallon taajuuksien mukaan ja muutti maan seismistä energiaa toiseen muotoon, sähkömagneettiseksi energiaksi. Oskillaattorilla tarkoitetaan laitetta, joka on kytketty toiseen – yleensä suurempaan värähtelevään kappaleeseen ja laite on viritetty samaan tai harmoniseen taajuuteen suuremman kappaleen kanssa. Kun kytketty oskillaattori on toiminnassa, niin se vetää jatkuvasti energiaa suuremmasta kappaleesta. Tässä tapauksessa suurempi kappale oli maapallo ja pyramidi toimi jättimäisenä oskillaattorina/resonaattorina.

Maapallon seisminen energia syötettiin pyramidin läpi. Energia kerääntyi suureen galleriaan. Siellä resonaatorit muunsivat värähtelyt ääneksi, mikä ohjattiin kuninkaan kammioon.

Alempana kuningattaren kammiossa yhdistettiin kahta eri kemikaalia. Näin syntyi kaasumaista vetyä, mikä kulkeutui myös kuninkaan kammioon. Äänen ja graniitin resonoinnin kautta vedyssä tapahtui reaktio, joka sai aikaan valtavasti energiaa. Energia ohjattiin ilmakuilua pitkin pyramidista ulos. Siellä energia kerättiin talteen.

 

Suuren pyramidin kammioiden ja käytävien yksityiskohdat

Laskeva käytävä ja maanalainen kammio – Voimalaitoksen käynnistäminen

   
kuvat: https://thundergodblog.com / http://www.pbs.org

Kun pyramidiin kuljetaan sisään sen pohjoispuolella olevasta sisäänkäynnistä, alkaa siitä 105 metriä pitkä laskeva käytävä (korkeus 1,2m ja leveys n. 1m). Käytävä on tehty hämmästyttävän tarkasti. Sen on niin suora, että käytävä poikkeaa täydellisen suoralta linjalta koko 105 metrin matkalla alle 1 sentin. On laskettu, että jos käytävä kaivettiin egyptologien ehdottamilla perinteisillä työkaluillla, niin sen kaivaminen olisi kestänyt arviolta 28 vuotta, koska kaivamaan olisi mahtunut vain yksi ihminen kerrallaan.

Käytävä johtaa maanalaiseen kammioon 30 metrin syvyydessä. Chris teorioi, että maanalaisessa kammiossa säilytettiin laitteistoa, joka joka antoi pyramidille alkusysäyksen ja käynnisti sen toiminnan eli sai pyramidin värähtelemään.

John Cadman on tutkinut asiaa ja päätellyt, että kammiossa oli hydraulinen vesipumppu, joka toimi pulssigeneraattorina. Se lähetti paineaallon kammion kattoon, mikä sai pyramidissa aikaan värähtelyä. Pulssin nopeus ja taajuus pystyttiin säätämään sopiviksi. Pulssi säädettiin pyramidin resonoivaan taajuuteen ja rakennuksen värähtely alkoi voimistua. Värähtelyn voimistuessa pyramidi alkoi värähdellä harmonisesti maapallon värähtelyjen kanssa ja siitä tuli maapalloon kytketty oskillaattori. Kammiossa oleva eroosio tukee teoriaa. Sen katosta on lohjennut paloja. Tämä on johtunut kattoon osuvista paineaalloista. Kammioon on saatu vettä Niilistä tai monista maanalaisista kammiosta, joita on suuren pyramidin läheisyydessä useassa eri tasossa.

Lähes kaikissa Egyptin pyramideissa on maan alla tai maan tasalla oleva kammio. Niillä on saattanut olla samankaltainen tarkoitus.
Kaikkien 4. dynastian suurten pyramidien ylemmät kammiot ovat erilaisia ja ne resonoivat omalla tietyllä taajuudellaan. Eri taajuuksia on käytetty erilaisten vaikutusten aikaansaamiseen.

Ylöspäin nouseva käytävä ja graniittipalkit – Käytön valvonta

   
kuvat: http://thehereticmagazine.com / http://bibliotecapleyades.lege.net

Palataan laskevan käytävän alkupäähän, josta alkaa 39 metriä pitkä ylöspäin nouseva käytävä (korkeus 1,2m ja leveys n. 1m). Nousevan käytävän alkupäässä on 3 graniittilohkaretta, jotka tukkivat käytävän.

Egyptologien mukaan kivilohkareet olivat estämässä haudanryöstäjiä pääsemästä sisään pyramidiin. Tosiasiassa asia oli päinvastoin. Sisään tunkeutujien huomio kiinnittyi lohkareisiin. Al Mamun pääsi ensimmäisenä sisälle pyramidiin vuonna 812. Hän löysi kyseiset graniittikivet ja päätteli, että niiden takana voisi olla jotain. Al Mamunin miehet kaivoivat tiensä pyramidin käytäväjärjestelmään graniittikiviä ympäröivän pehmeämmän kalkkikiven läpi.

Virallisen teorian mukaan graniittipalkit liu’utettiin paikalleen nousevaa käytävää pitkin alas. Tämä ei ole kuitenkaan mahdollista, koska seinien ja graniitin välissä ei ollut tyhjää tilaa. Tilaa olisi pitänyt olla vähintään 1-2cm. Hankaaminen ja kitka olisi ollut palkkien liu’uttamisen esteenä ja kalkkikiveen olisi jäänyt uurteita kovemmasta graniitista. Toinen todiste, että graniittipalkit oli asetettu paikoilleen jo pyramidin rakennusvaiheessa on se, että Flinders Petrie huomasi osan graniitista olevan sementillä kiinni lattiassa. Pyramidi ei siis voinut olla hauta, koska sinne ei pyramidin valmistuttua päässyt enää sisään.

Graniittilohkareet oli muotoiltu erityisellä tavalla, mikä saattoi liittyä rakennelman toiminnallisuuteen. Tämä oli ainoa kohta pyramidissa, johon päästiin rakennuksen ulkopuolelta. Se saattoi olla paikka, josta pyramidin toimintaa monitoroitiin. Värähtelevä systeemi voi tuhoutua, jos syntyy ylikuormitus ilman keinoa kontrolloida energiatasoa millä kone toimii. Kenties graniittipalkkien alta kulki sensorit, joiden avulla saatiin tietoa suuressa galleriassa olevasta äänienergiasta. Samasta kohtaa pyramidia pystyttiin ehkä tarvittaessa lähettämään signaali ylöspäin menevään käytävään ja vaimentamaan värähtelyä esim. lähettämällä ”out of phase” -ääniaalto.

Kuningattaren kammio – Reaktiokammio, jossa syntyi kaasumaista vetyä
Kammiosta lähtevät kapeat kuilut


kuva: http://www.guardians.net/egypt

Kuningattaren kammiossa (n. 5m*5m*5m) on monta mielenkiintoista yksityiskohtaa, jotka tukevat voimalaitos-teoriaa.
Kammion 2 yläviistoon – etelään ja pohjoiseen kulkevaa ns. ilmakuilua (21cm*21cm) löydettiin 1870-luvulla, kun Waynman Dixon huomasi halkeaman kammion kalkkikiviseinässä. Hän työnsi halkeamaan kepin, joka meni seinän läpi ilman vastustusta. Näin molemmat kuilut löydettiin. Kuilut olivat alun alkaen umpinaisia molemmista päistä. Ne eivät jostain syystä kulkeneet kammioon asti, vaan päättyivät muutamia senttejä ennen kammion seinää. Kuilut eivät myöskään johda pyramidin ulkopinnoille saakka. Tälle on varmasti syynsä.

Egyptologit ehdottavat, että kuiluilla on pelkästään symbolinen merkitys. Teoria ei ole uskottava. Ja jos kuilut olisivat olleet ilmakäytäviä – mitä ne eivät siis voineet olla, niin kuilujen rakentaminen horisontaalisesti olisi ollut paljon helpompi tehtävä. Vuonna 1993 saksalainen insinööri Rudolf Gantenbrick sai tehtäväksi lähettää robotin eteläiseen kuiluun. Silloin havaittiin, että kuilu päättyy kalkkikivilaattaan, jossa on 2 kupariosaa. Virallinen taho kutsuu kalkkikivilaattaa oveksi. Molempien kuilujen päistä löytyi samankaltainen ”ovi kahvoineen”.


kuvat: http://www.gizapower.com/

Christopher Dunn päätteli, että kuiluissa oli käytetty kemikaaleja. ”Kuparikahvat” olivat itse asiassa elektrodeja, joiden avulla pystyttiin mittaamaan riittävä nesteen määrä kuiluissa. Kalkkikivilaatan pohjassa näkyi pieni rako ja kolo. Näistä kemikaali pystyttiin syöttämään kuiluun.

Ns. ilmakäytävistä on löydetty koukku, puun palanen ja pyöreä kivi. Ainakin koukkua ja pyöreää kiveä säilytetään British Museumissa, mutta jostain syystä esineet eivät ole enää esillä.


kuva: http://www.artifice-design.co.uk

Dunn arvelee, että koukku yhdessä puupalan kanssa kellui nesteen pinnalla ja yhdistyi elektrodeihin sulkien virtapiirin. Koneen käyttäjät pystyivät näin päättelemään kuilussa olevan nesteen määrän ja säätelemään kemikaalin kulkua kammioon. Elektrodit ovat osittain syöpyneet mikä osaltaan viittaa kemikaalin käyttöön. Lisäksi kuilujen alaosassa on voimakkaampi eroosio kuin yläosassa. Tämäkin tukee teoriaa. Kahdessa kuilussa on erilainen ”värjääntyminen” mikä viittaa siihen, että niissä käytettiin eri kemikaaleja. Chris ehdottaa, että käytetyt kemikaalit olivat veteen sekoitettu sinkkipulveri pohjoisessa kuilussa ja laimea suolahappo eteläisessä kuilussa. Kun nämä kemikaalit yhdistetään, syntyy reaktiona kaasumaista vetyä. Kuilujen päättyminen muutamaa senttiä ennen kammion seinää sopii teoriaan. Näin kemikaali pääsi virtaamaan kammioon, mutta ilma ei päässyt läpi. Vetykaasu ei kulkeutunut kuiluihin.

(Vuonna 2011 eteläiseen kuiluun lähetettiin uusi robotti, jolla päästiin näkemään kalkkikivilaatan taakse. Uusimmista löydöksistä lisää kirjoituksen lopussa.)

Kuningattaren kammion syvennys, lattia ja seiniin kertynyt suola

Kammion itäseinällä on yli 4 metriä korkea syvennys (syvyys 1m). Syvennyksessä on 5 ylöspäin kapenevaa kerrosta. Chris ehdottaa, että siihen oli sijoitettu laite, joka liittyi jäähdytykseen tai höyrystymiseen.


kuva: http://www.guardians.net/egypt

Kammion lattia on alempana kuin kammioon johtava horisontaalinen käytävä. Tämä saattoi muodostaa altaan kammiossa käytetyille kemikaaleille. Kemikaalireaktion seurauksena syntynyt vety täytti pyramidin käytävät ja kammiot. Se toimi polttoaineena ylempänä kuninkaan kammiossa.

Varhaiset löytöretkeilijät kertoivat, että kuningattaren kammion seinät ja katto olivat noin sentin paksuisen suolakerroksen peitossa. Suolaa löytyi myös horisontaalisesta käytävästä ja suuren gallerian alaosasta. Kuuma vetykaasu kulkeutui käytäviä pitkin ennenkuin se jäähtyi. Suola saattoi syntyä sivutuotteena, kun vetykaasu reagoi kalkkikiven kalsiumin kanssa.

Horisontaalinen käytävä ja Well shaft – kaivomainen kuilu

Well shaft on ehkä ainoa pyramidin oikein nimetty osa. Se oli luultavasti kemikaalien ylijäämän ja jätteen poistamista varten. Ylimääräiset kemikaalit virtasivat horisontaalista käytävää pitkin alaspäin menevään kuiluun ja sen pohjalla olevaan luolaan. Alun alkaen well shaft ei ilmeisesti ollut yhteydessä laskevaan käytävään. Well shaftin pohjalla, luolan korkeudella on graniittikivi. Kivilohkare saatettiin laittaa sinne kemikaalien vuoksi. Kalkkikivi olisi kulunut kemikaalien takia enemmän eroosiosta johtuen. Horisontaalisen käytävän ja nousevan käytävän risteyskohdassa on yli 10 sentin korkuinen reuna. Siinä saatettiin pitää jonkinlaista kaltevaa tasoa mikä olisi estänyt jätteitä valumasta nousevaa käytävää alaspäin.

Suuri galleria

Kuljetaan nousevaa käytävää pitkin ylös suureen galleriaan. Se on melkoinen arkkitehtoninen mestariteos! Suuri galleria on 47 metriä pitkä ja yli 8 metriä korkea yläviistoon kulkeva kapeneva halli. Leveys on alhaalla noin 2 metriä ja ylhäällä noin 1 metri. Seiniin on rakennettu 7 ulkonevaa kerrosta. Gallerian lattian molemmilla reunoilla kulkee koholla olevat n. 50 cm leveät luiskat. Niihin on kaivettu kummallekin puolelle 27 pystysuuntaista koloa.


kuva: https://www.extremetech.com

Hallista tulee helposti mieleen, että sen rakentamisessa on käytetty akustista suunnittelua. Suuren gallerian rakenne vaikuttaa siihen miten ääni heijastuu tilassa. Mutta jos verrataan suurta galleriaa nykyajan konserttisaliin, niin vaikutus on päinvastainen. Pyramidissa ääni tehostuu ja laajenee, kun taas konserttisalissa pyritään hallitsemaan kaikua.

Teorian mukaan gallerian sivuilla oleviin koloihin oli kiinnitetty resonaattoreita, jotka olivat yhteydessä pyramidin värähtelyyn. Ne muunsivat pyramidissa olevan värähtelyn ääneksi. Resonaattorit värähtelivät luontaisesti eri resonanssitaajuuksilla. Chris ehdottaa, että suuremmat resonaattorit sijaitsivat gallerian alaosassa ja ylöspäin mentäessä siirryttiin korkeampiin taajuuksiin. Resonaattorit olivat kiinni lattiassa olevissa koloissa, joissa 2 rinnakkain olevaa koloa lukitsi yhden resonaattorin paikalleen.


kuva: http://www.gizapower.com/

Paul Horn äänitti pyramidissa levyn ”Inside the great pyramid”. Hän kertoo levyn kansiteksteissä, että hänen soittaessaan huilua gallerian yläpäässä olevalla isolla askelmalla gallerian suuntaan, huilun ääni heijastui takaisin hänen selkänsä takaa kuninkaan kammiosta. Suuri galleria on resonaattorihalli, josta ääni fokusoituu kuninkaan kammioon. Ääni lisää resonointia kuninkaan kammion graniittipalkeissa.

Iso kiviaskelma – The great step, Horisontaalinen käytävä ja Antechamber

Suuren gallerian yläpäässä olevaa isoa kiviaskelmaa kutsutaan nimellä ”the great step”. Siitä lähtee horisontaalinen käytävä kuninkaan kammioon. Horisontaalisen käytävän keskellä on vielä pieni ”antechamber.”

Virallisen teorian mukaan antechamber sisälsi mekanismin, jolla pystyttiin laskemaan kivilohkareita ylhäältä alaspäin. Tarkoituksena olisi ollut se, että lohkareet olisivat tukkineet horisontaalisen käytävän ja estäneet näin haudanryöstäjien pääsyn kuninkaan kammioon.

   
kuvat: http://www.guardians.net

Chrisin mukaan antechamber toimi akustisena filtterinä eli äänen suodattimena, joka päästi tietyn taajuiset äänet tai tietyn soinnun kulkemaan suuresta galleriasta kuninkaan kammioon. Kivilohkareet toimivat äänen vaimentimina. Antechamberin rakenne esti niitä ääniaaltoja pääsemästä perille, jotka olisivat häirinneet tai vaimentaneet kuninkaan kammion resonointia.

Kuninkaan kammio on graniitista rakennettu resonointikammio


kuva: http://www.trinfinity8.com

Kuninkaan kammion mitat ovat: Pituus 10,47m, leveys 5,24m ja korkeus 5,85m.
Akustiikan insinööri Tom Danley kuvailee kuninkaan kammiota: ”Ajattele elävin huone tai tila ja tuplaa se”. Danley teki erilaisia mittauksia kammiossa 1990-luvulla. Hän käytti vahvistimia, subwoofereita ja värähtelyjä mittaavia laitteita. Danley päätyi siihen lopputulokseen, että kuninkaan kammion tarkoitus liittyy akustiikkaan ja ääneen. Paul Horn huomasi levyä äänittäessään, että kaiku on kuninkaan kammiossa noin 8 sekuntia.

Kammio ja sen yläpuolinen rakenne muodostavat voimalaitoksen ”ytimen”. Kammio on rakennettu kokonaan punaisesta graniitista. Kovin yleisesti ei ole tiedossa, että myös suuren gallerian yläosassa käytettiin graniittia.

Kuninkaan kammiolla on ns. kelluva rakenne. Kammion seinät laskeutuvat lattian ulkopuolelle eivätkä seinät ole kiinni kammion ulkopuolisessa kalkkikivirakenteeessa. Lattia on rakennettu nystyröiden tai poimujen päälle, jolloin lattia pääsee värähtelemään ja resonoimaan mahdollisimman vapaasti eikä se vaimenna ääntä. Kammion monet yksityiskohdat vaikuttavat toinen toisiinsa ja resonoivat yhdessä. Kammion rakenne, mitat ja materiaali tehostavat värähtelyä.

Kammio resonoi noin 440 hertsin taajuudella. Tom Danley mittasi taajuudeksi 438 hertsiä. Chris Dunnin viritysmittari antoi lukemaksi 439-440 hertsiä. Chris teki kammiossa äänitteen. Sitä kuunnellessaan hän huomasi, että jopa hänen omat askeleet saivat kammion resonoimaan samalla taajuudella. Tallenteesta kuului myös harmonisia ylä-ääniä.

Kuninkaan kammioon kuuluu helposti puhetta, kun ihmiset juttelevat suuressa galleriassa. Howad Vyse tutki pyramidia 1800-luvulla ja kertoi kuulleensa kuninkaan kammioon jopa maanalaisessa kammiossa käytyä keskustelua.

Pyramidi on maapalloon yhteydessä oleva suuri instrumentti

Kuninkaan kammio humisee kuuloalueen alapuolella, vaikka siellä ei tuoteta minkäänlaista ääntä. Tämä tapahtuu puolen ja16 hertsin välillä (2-9 hertsiä). Tom Danley havaitsi huminassa 4 dominoivaa taajuutta tai nuottia. Nämä muodostavat F# -soinnun.
Joidenkin muinaisten kulttuurien mukaan F# -asteikko soi harmoniassa maapallon kanssa. Esim. Amerikan intiaanien käyttämät pyhät huilut, joilla soitettiin serenadia äiti maalle, oli viritetty tähän sävellajiin.

1990-luvulla löydettiin maapallon humina (earth’s hum). Huomattiin, että maapallo humisee kuuloalueen alapuolella. Tutkijat mittasivat, että maapallo pitää matalataajuista ääntä 2-7 hertsin välillä.
Pyramidi on viritetty harmoniaan planeetan kanssa. Se on viritetty maapallon taajuuksiin. Vaikuttaa siltä, että pyramidi poimii edelleen maapallon taajuuksia ja ne kulkevat pyramidin läpi. Voidaan sanoa, että suuri pyramidi on maailman suurin instrumentti.


kuva: http://www.keelynet.com

Kuninkaan kammion arkussa voi saada äänikylvyn

Ns. sarkofagi on asetettu paikalleen ylhäältä päin pyramidin rakennusvaiheessa. Se ei mahdu kuninkaan kammion oviaukosta sisään. Khefrenin pyramidissa on toimittu samalla tavalla. Flinders Petrie tutki arkkua 1800-luvulla ja huomasi jo silloin, että se on valmistettu koneellisesti. Chris on tullut samaan johtopäätökseen.

Arkulla on erityisiä akustisia ominaisuuksia. Ne liittyvät sen mittasuhteisiin ja materiaaliin. Samoin esim. obeliskit resonoivat. Karnakin temppelissä Luxorissa on yksi vaakatasossa oleva iso obeliski. Jos sitä kumauttaa, niin se alkaa soida.

Kun arkun seinämää napauttaa sormella, niin se soi kauniisti kuin kello. Se resonoi 438 hertsin taajuudella yhdessä koko kammion kanssa. Arkku voimistaa kammiossa soivia taajuuksia.Ääni kulkee kammiossa arkkuun, joka korostaa erityisesti kammion pääresonanssitaajuuksia. Arkun sisällä voi saada varsinaisen äänikylvyn. Jos sen vierellä hymistään tai lauletaan, niin ääni kuuluu arkkuun voimistettuna.

Arkku tuo mieleen toisen vielä suuremman mysteerin. Kairosta 20km etelään sijaitsee Serapeumin luola, jossa on 50-100 tonnia painavia sarkofageja. Chris on mitannut joidenkin Serapeumin arkkujen suorien sisäpintojen tarkkuudeksi lähes 0,005mm mikä on murto-osa hiuksen paksuudesta. Massiiviset arkut on valmistettu yhdestä suuresta kivilohkareesta. Olisi ollut paljon helpompaa valmistaa ne 5 eri lohkareesta, jotka olisi yhdistetty toisiinsa.


kuva: JjAinsworthAncientSymbolResearch

Arkut liittyvät tavalla tai toisella energiaan.

Kuninkaan kammion yläpuolinen rakenne

Kuninkaan kammion yläpuolella on 5 kerrosta graniittipalkkeja, kun kuninkaan kammion katto lasketaan mukaan. Jokaisen kerroksen välissä on pieni kammio, johon mahtuisi ryömimään. Graniittipalkkeja on yhteensä 43 ja suurimmat niistä painavat noin 70 tonnia. Egyptologit uskovat, että graniittikerrokset rakennettiin vähentämään kuninkaan kammioon kohdistuvaa pyramidin yläosan painoa. Heidän mukaan kammioon oli näin mahdollista rakentaa tasakatto.


kuva: http://www.rickrichards.com

Insinööri osaa kertoa rakentamiseen liittyvistä seikoista egyptologia paremmin. Chris huomasi, että graniittikerrokset eivät kannattele muuta kuin oman painonsa. Kuningattaren kammion rakenteesta voidaan päätellä, että myös rakentajat ovat tienneet tämän. Sekä kuninkaan että kuningattaren kammion yläpuolella on harjakatto, joka ohjaa pyramidin yläosan painoa kammion seinien ulkopuolelle. Ja vaikka kuningattaren kammio on alempana ja sen yläpuolinen massa on suurempi kuin kuninkaan kammion kohdalla, niin pelkkä harjakatto on ollut riittävä purkamaan painoa. Egyptiläiset olisivat helposti voineet rakentaa kuningattaren kammion harjakaton alle tasakaton näin halutessaan. Samalla tavalla yksi kerros graniittipalkkeja olisi riittänyt kuninkaan kammiossakin. Kun otetaan huomioon myös se, miten työlästä on ollut nostaa valtavat graniittilohkareet yli 50 metrin korkeuteen, niin voidaan päätellä, että niillä on varmasti ollut jokin muu tärkeä merkitys.

Kuninkaan kammion yläpuolisen rakenteen graniitti on työstetty tarkasti ja palkit ovat tasaisia kolmelta puolelta – alapuolelta ja sivuilta. Graniitin yläpinta on jätetty karkeaksi. Ainoastaan rakenteen alin kerros oli näkyvissä kammion kattona. Siksi on erikoista, että myös kammion yläpuolella olevissa kerroksissa graniitti on työstetty niin tarkkaan. Chris:in teoria selittää tämän. Chris kertoo, että kammion yläpuolisen rakenteen eri kerrokset rakennettiin resonoimaan yhdessä kammion kanssa. Suuret palkit piti saada oikeaan vireeseen. Tämä tapahtui poistamalla niistä tietty määrä materiaalia. Esim. samalla tavalla viritetään kirkonkello. Kellosta poistetaan materiaalia, kunnes saavutetaan haluttu sävelkorkeus ja sointi. Vaikka graniitin yläosa näyttää karkealta, niin itse asiassa sen työstämiseen käytettiin enemmän aikaa kuin palkkien tasaisiksi tehtyihin sivuihin ja pohjaan. Palkkeihin on kaivettu myös koloja. Niiden tarkoitus oli ilmeisesti heikentää palkkeja rakenteellisesti, jotta ne alkavat resonoida helpommin.

Graniittipalkit on siis viritetty reagoimaan tiettyihin taajuuksiin. Yhden palkin resonointi saa aikaan sen, että toinen palkki alkaa resonoida sen kanssa samalla tai harmonisella taajuudella. Tätä voi verrata pianoon. Vaikka sammuttaisit yhden pianon kielen, niin toinen kieli jatkaa resonointia. Näin energia siirtyi alimmasta graniittikerroksesta ylimpään kerrokseen asti. Kaikki palkit on viritetty samaan tai harmoniseen tajuuteen keskenään.

Ääni sai graniitin värähtelemään ja tämä kertautui ylemmissä tasoissa. Kuninkaan kammion ja sen yläpuolisen rakenteen kokonaisuudesta tuli harmonisesti värähtelevä energiamassa. Asia voi selittää sen, miksi Chrisin kuninkaan kammiossa tekemästä tallenteesta kuului myös ylä-ääniä.

Kuninkaan kammiosta lähtee 2 kuilua pyramidin ulkopinnoille

Kuninkaan kammiosta lähtee 2 kapeaa kuilua yläviistoon kuten kuningattaren kammiostakin, mutta kuninkaan kammion kuilut johtavat pyramidin ulkopinnoille saakka. Mikä tarkoitus kuiluilla on mahtanut olla? Tiedetään, että ne olisi ollut paljon helpompi rakentaa horisontaalisesti. Egyptologien mukaan kuilujen tarkoitus oli symbolinen. Niitä pitkin faaraon sielu matkasi tähtiin. Mutta missään muussa pyramidissa ei ole vastaavanlaisia kuiluja. Ja symboliikkaa on paljon helpompi kuvata reliefeillä ja maalauksilla.


kuva: http://www.gizapyramid.com

Kuilut ovat hyvin tarkkaa työtä. Niillä täytyy olla jokin tärkeä merkitys. Kun kuilut avattiin Howard Vysen aikana, niin kuninkaan kammion lämpötila pysyi vakiona riippumatta ulkopuolisista sääolosuhteista, 20 celsius-astetta. Nykyään tilanne on eri turistien ruumiinlämmön ja kosteuden takia. Rudolf Gantenbrick asensi kuiluihin tuulettimet.

Kuninkaan kammion graniitti

Kammion mittasuhteet ja materiaali olivat harmoniassa sisään tulevan akustisen energian kanssa.
Assuanista tuodussa graniitissa on 55 prosenttia kvartsikristallia. Kun graniitti alkoi värähdellä, niin se vaikutti kvartsiin ja sai aikaan pietsosähköisen ilmiön. Kvartsi on ikivanha pietsosähköinen materiaali. Pietsosähköisessä ilmiössä mekaaninen jännitys aiheuttaa aineen sähköisen polaroitumisen. Tätä voi verrata esim. mikrofoniin, joka muuntaa äänen eli mekaanisen värähtelyn sähköiseksi värähtelyksi.


kuva: http://www.keelynet.com

Kvartsikristallia käytettiin muuntimena. Mekaanisesta värähtelystä syntyi sähkömagneettista energiaa. Koko kuninkaan kammio ja sen yläpuolinen rakenne toimi siis valtavan kokoisena muuntimena kiinteänä osana rakennusta. Graniitti oli suunniteltu resonoimaan harmoniassa koko pyramidin ja maapallon kanssa.

Kammiossa oli näin akustista energiaa ja sähkömagneettista energia. Jotta energia pystyttiin valjastamaan käyttöön, tarvittiin vielä polttoaine eli vetykaasu.

Kuninkaan kammio oli täynnä vetykaasua

Kuningattaren kammiossa syntynyt kaasumainen vety kulkeutui pyramidin käytäviä pitkin ylös ja täytti kuninkaan kammion.
Vetykaasulla on oma luontainen värähtelytaajuus, joka ei muutu. Tarkoitus oli, että graniitin värähtely vaikutti vetyyn. Kammio piti siis virittää resonoimaan harmoniassa vedyn värähtelytaajuuden kanssa. Näin vetyatomit absorboivat tehokkaammin kammiossa syntyneen energian.

Ääni sai tuhannet tonnit graniittia oskillaatioon ja synnytti valtavan värähtelevän massan. Taajuudet kammiossa nousivat maapallon matalien taajuuksien yläpuolelle harmonisten askelten kautta. Ääni akkumuloitui kuninkaan kammion yläpuolisessa rakenteessa sellaiselle korkeudelle mikä sai vedyn energisoitumaan. Vetyatomien elektronit siirtyivät ”ulommalle radalle” (vedyn ionisaatio) ja tästä vapautui myöhemmin valtava määrä energiaa.

Miten vetykaasu energisoitui?

Vety löydettiin 1700-luvulla ja se on maailmankaikkeuden yleisin alkuaine. Vetyatomi on yksinkertaisin atomi, jossa on 1 protoni ja 1 elektroni. Vety liittyy kosmiseen taustasäteilyyn, jonka ajatellaan johtuvan alkuräjähdyksestä. 1960-luvulla havaittu taustasäteily on vakaata ja tasaista mikroaaltosäteilyä. Se liittyy Chris:in teoriaan.

Esimerkiksi loisteputken valo syntyy, kun sähköinen lataus ”virittää” kaasumaisen aineen atomit.
Elektronit siirtyvät ulommalle radalle protonien ympäri. Elektroni ei pysy ulommalla radalla loputtomiin, vaan palaa alas ja vapauttaa paketin sähkömagneettista energiaa. Tämä UV-säteily saa fluoresoivan pulverin hohtamaan.

Laser toimii siten, että fotonit eli valohiukkaset kulkevat putkea pitkin ja heijastuvat putken molemmissa päissä olevista peileistä takaisin. Matkallaan fotonit törmäävät ulommalla radalla kulkeviin elektroneihin ja ”pakottavat” ne takaisin matalammalle radalleen. Tämä laittaa uuden fotonin liikkeelle. Kahdesta fotonista syntyy 4 fotonia, neljästä fotonista syntyy 8 jne. Näin putken sisällä syntyy silmänräpäyksessä laser-valo.

Maser-laite keksittiin ennen laseria ja laitteiden toimintaperiaate on samankaltainen. On todisteita siitä, että suuren pyramidin suunnittelijat tunsivat maserin toiminnan. Pyramidissa kerättiin maapallon energiaa ja lähetettiin se kuninkaan kammiosta pyramidin ulkopuolelle.

Kuninkaan kammion kuilut olivat mikroaaltoja varten

Toisesta ilmakäytävästä kulki sisääntuleva signaali ja toinen kuilu johti energiaa pyramidista ulos.

Suuren pyramidin alunperin sileät sivut ovat koverat. Pyramidista puhutaan 8-sivuisena pyramidina. Tämä saattaa liittyä kosmisen taustasäteilyn mikroaaltojen keräämiseen. Säteily on hyvin heikkotehoista ja sen keräämiseen saatettiin tarvita suurta pinta-alaa.


kuva: https://hiddenincatours.com

Mikroaaltosignaalit johdettiin pohjoiseen ilmakäytävään, joka toimi vety-aallonjohtimena. Kuilu on tarkkaan rakennettu ja mikroaallot kulkivat sitä pitkin pyramidin ulkopinnalta kuninkaan kammioon. Tyypillinen aallonjohdin on suorakaiteen muotoinen. Aallonjohtimen leveys on sama kuin mikroaaltoenergian aallonpituus ja korkeus on noin puolet leveydestä.

On hämmästyttävää, että pohjoisen kuilun dimensio on hyvin lähellä mikroaaltoenergian aallonpituutta 1,420,405,751,786 hertsiä. Tämä on taajuus, jota vetyatomi säteilee universumissa. Vedyn mikroaaltoenergian aallonpituus on tuumina 8,309. Kuilun leveys on 8,4 tuumaa ja korkeus 4,8 tuumaa.

Stimuloitu emissio Maserissa

Sisääntuleva mikroaalto vaikutti vetykaasun ”viritettyihin” vetyatomeihin, joissa elektronit kiersivät protonia ulommalla radalla. Mikroaallot saivat elektronit palaamaan perustilaan normaalille radalle. Tämä synnytti ”energiapaketteja”, joilla oli sama energia ja taajuus kuin sisään tulevilla mikroaalloilla. Energian määrä kasvoi.

Kuninkaan kammion eteläinen kuilu toimi mikroaaltovastaanottimena

Etelänpuoleisessa kuilussa on eräs merkittävä piirre. Sen kuninkaan kammioon kulkeva pää on muotoiltu torviantennin muotoiseksi. Nykyään kuilun suuaukko on pahasti vaurioitunut. Joku on luultavasti kaivanut siitä paloja irti yrittäessään etsiä ”aarretta”.

Pohjoista kuilua pitkin kulki sisääntuleva signaali. Kammiossa oli energisoitunutta vetyä. Signaali stimuloi energian emissiota. Sisään tullut mikroaaltosignaali otti vetyatomista syntyneen energiapaketin ”mukaan”. Energia syötettiin eteläisen kuilun mikroaaltovastaanottimeen. Pyramidin ulkopuolella energia kerättiin talteen.

Kuninkaan kammiosta löytynyt kultapäällysteinen raudanpala

Läheltä eteläistä kuilua löytyi pala rautaa, joka oli päällystetty kullalla. Mikä sen tarkoitus mahtoi olla? Kuilut olisivat olleet tehokkaita sähkömagneettisen säteilyn aallonjohtimia, jos ne olisi ”vuorattu” tällä materiaalilla…

Yhteenveto kuninkaan kammion toiminnasta

Kuninkaan kammio on tekninen ihme. Siellä maan mekaaninen energia muuttui käytettävään muotoon olevaksi energiaksi. Kammion graniitti resonoi. Epäsopivat taajuudet oli filtteröity pois. Pietsosähköinen ilmiö sai aikaan sähkömagneettista säteilyä. Kuningattaren kammiossa syntynyt vetykaasu täytti kuninkaan kammion. Vetykaasu absorboi energian, kun sen atomit ”vastasivat” resonanssiin. Vetyatomit ”pumpattiin” korkeamman energian tilaan ja ne stimuloitiin perustilaan input -signaalilla. Prosessi vapautti suunnattomasti energiaa. Input-signaali jatkoi matkaa vetyatomien emission jälkeen kuljettaen mukanaan uuden energian ja kulki ”power output”-kuilun mikroaaltovastaanottimeen.

Kuninkaan kammio nykyään

Voimalaitos pysäytettiin tuhansia vuosia sitten. Pyramidi-resonaattori on yhä yhteydessä maapalloon ja pieni määrä maapallon värähtelyjä saattaa kulkea pyramidin läpi. Teoriassa on mahdollista, että energia kuninkaan kammiossa vaihtelee maan seismisen aktiivisuuden mukaan. Saattaa olla, että pyramidin muoto on valittu siksi, että se tukee resonanssin tai värähtelykentän syntymistä.

”Sarkofagi”

Chris pitää mahdollisena, että arkku sijaitsi aluperin kahden aallonjohtimen eli ilmakäytävän välissä ja sen toiminta vahvisti sisään tulevaa mikroaaltosignaalia.

Arkku saattaa liittyä sähkömagnetismiin ja optiikkaan. Tämä on mielenkiintoinen ajatus. Se selittäisi myös Serapeumissa olevien valtavien arkkujen tarkoitusta. Optiikka tutkii valon ja sähkömagneettisen säteilyn käyttäytymistä, esim. valon heijastumista peilissä tai linssissä. Valo on koko sähkömagneettisen spektrin se osa, jonka ihminen pystyy näkemään. Muuta sähkömagneettista säteilyä ovat esim. radioaallot, mikroaallot ja röntgensäteily. Jos halutaan, että sähkömagneettinen säteily läpäisee aineen, niin materiaalin valinnassa otetaan huomioon säteilyn aallonpituus. On olemassa materiaalia, jonka läpi ei voi nähdä, mutta joka päästää tietyt aallonpituudet läpi. Esim. mikroaaltouunissa säteily kulkee astian läpi ja lämmittää ruuan.

Charles Piazzi Smyth mittasi 1800-luvulla, että arkussa on koveria pintoja. Chris teorioi, että arkku rakennettiin päästämään sähkömagneettisia aaltoja tietyllä tavalla läpi. Kun mikroaaltosignaali olisi kulkenut arkkuun koveran seinän läpi, olisi se taittunut arkun sisäpuolella laajemmalle alueelle. Signaalin kulkiessa arkun vastakkaisesta koverasta seinästä ulos olisi energiasäde uudelleen tarkentunut ja kohdistunut pienemmälle alueelle. Arkun sisällä graniitin resonoiva kristalli ja ”laajentunut” mikroaalto olisi vaikuttanut vetykaasuun ja stimuloinut vetyatomeja vapauttamaan energiaa. Arkusta ei ole vielä tehty riittävän tarkkoja mittauksia ja uusia tutkimuksia tarvitaan.

Pyramidissa on tapahtunut valtava räjähdys

Pyramidin sisällä on merkkejä räjähdyksestä ja kovasta kuumuudesta. Todisteet ovat kuninkaan kammiossa ja suuressa galleriassa.
Ylemmissä kammioissa ja käytävissä ollut vetykaasu ilmeisesti räjähti valtavana tulipallomaisena leimahduksena. Syynä voi olla esim. jokin suuri katastrofi. Jos ajatellaan, että pyramidin ulkopinta olisi vaurioitunut ja siitä olisi irronnut päällyskiviä, niin sisään olisi voinut päästä happea. Tämä olisi aiheuttanut sopivat olosuhteet vedyn räjähtämiselle.

Todisteet kuninkaan kammiossa

Flinders Petrie tutki huolellisesti kuninkaan kammion ja huomasi, että sen seinät ovat työntyneet pari senttiä ulospäin. Petrie epäili syyksi maanjäristystä. Näin egyptologit ajattelevat yhä nykyäänkin. Selitys on huono, koska muualla pyramidin sisällä ei ole merkkejä maanjäristyksen aiheuttamista vaurioista. Kuninkaan kammio sijaitsee yli 40 metriä maanpinnan yläpuolella.

Kuninkaan kammion katossa olevissa granittipalkeissa on halkeamia. Ilmeisesti palkit nousivat räjähdyksen seurauksena ilmaan ja halkesivat pudotessaan.

Koko kammio on rakennettu punaisesta graniitista, mutta sarkofagi on ”suklaanruskean” värinen. Egyptistä ei löydy ruskeaa graniittia. Todennäköisesti myös arkku oli alun alkaen punaista graniittia. Arkun ohuet sivut ja pohja olivat alttimpia valtavlle voimille ja kuumuudelle kuin massiiviset kivilohkareet, joista kammio oli rakennettu. Arkku ”paistui” kovassa kuumuudessa ja graniitin väri muuttui. Arkussa on yksi lohjennut kulma. Näyttää siltä, että kulma olisi sulanut pois.

Todisteet suuressa galleriassa

Jos suuren gallerian resonaattorit oli valmistettu puusta tai muusta palavasta materiaalista, niin ne olisivat todennäköisesti tuhoutuneet samalla. Suuren gallerian katossa ja seinissä onkin todisteita valtavista voimista ja kuumuudesta.

Gallerian katossa on tummia ja kärventyneitä palamisen jälkiä samoissa kohdissa, joissa resonaattorit olivat kiinni. Tummat jäljet eivät olleet aiemmin kovin selvästi näkyvissä. Pyramidi oli suljettuna ja sitä puhdistettiin vuoden ajan. Sen jälkeen jäljet tulivat paremmin esiin. Katon palojäljet ovat pareittain katon molemmilla sivuilla samalla tavalla kuin kolot ovat pareittain lattiassa. Myös seinissä on palojälkiä juuri niissä paikoissa, joissa lattian kolot sijaitsevat.

   

   
kuvat: http://www.gizapower.com/Blast.htm

Pyramidia on korjattu tuhansia vuosia sitten

Pyramidiin kaivettiin myöhemmin käytävä, joka on well shaft:in alempi osa. Näin päästiin kulkemaan ylempiin käytäviin ja kammioihin mahdollisimman vähin vaurioin. Egyptologit ajattelevat, että syynä oli mennä tutkimaan maanjäristyksen aiheuttamia vahinkoja. Heidän mukaan well shaft on koko pituudeltaan kaivettu tästä syystä. Kuitenkin jo Flinders Petrie osoitti, että well shaftin ylempi osa kuului alkuperäiseen rakennelmaan.


kuva: http://www.ancient-wisdom.com

Pyramidiin mentiin sisään laskevaa käytävää pitkin alas ja sieltä louhittiin pystysuuntainen tunneli, joka yhdistyi well shaftin luolaan (nykyisen well shaftin puolivälissä). Luolan graniittilohkare siirrettiin syrjään ja näin päästiin nousemaan edelleen ylöspäin. Well shaftin yläosaa laajennettiin, jotta sitä pitkin päästiin kulkemaan suureen galleriaan asti. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset, jotka kaivoivat tiensä pyramidiin tunsivat tarkoin rakennuksen sisärakenteen.

Varsinaiset korjaustyöt

Voimalaitoksen henkilökuntaan kuuuluvat henkilöt pääsivät sisälle pyramidiin. He kaivoivat mm. tunnelin kuninkaan kammion yläpuolella olevaan kammioon, jota kutsutaan nimellä ”Davison’s chamber”. He paikkasivat kuninkaan kammion kattopalkkien halkeamat laastilla. Miksi näin tehtiin? Tämä ei lisännyt katon vakautta millään tavalla, joten se tehtin jostain muusta syystä. Ehkä vetykaasu olisi päässyt vuotamaan halkeamista. Tämä olisi voinut vähentää voimalaitoksen tuottavuutta tai muuten haitata sen toimintaa.

   
kuvat: http://www.fromoffthebeatenpath.com

Uusimmat löydöt

Christopher Dunn kirjoitti kirjan ”Giza the power plant” vuonna 1998. Sen jälkeen häneltä on ilmestynyt toinen teos ”Lost technologies of ancient Egypt” (2010).

Kuningattaren kammion eteläiseen kuiluun lähetettiin uusi robotti vuonna 2002. Kalkkikivilaattaan porattiin reikä, jonka läpi kulki kamera. Näyttää siltä, että Chrisin teoria on oikeansuuntainen. Elektrodit jatkuvat ”oven” takapuolelle. Laatan takana on punaisella maalattuja symboleja, jotka saattavat esittää kytkentäkaaviota. Robotin ottamissa kuvissa näyttäisi olevan johdonpätkä. Kulmauksessa on kolo, josta kemikaalit pystyttiin syöttämään.

   
kuvat: http://www.gizapower.com

Kyseessä oli elektroninen laite, jota päästiin huoltamaan. Elektrodit olivat vaihdettavia ja niiden kiinnittämisessä käytettiin myös tiivistysainetta. Tämä tarkoittaa, että huoltohenkilöstöllä oli pääsy kuningattaren kammiosta lähtevien kuilujen yläosiin. Kyseisiä käytäviä ei ole vielä löydetty.

Vuonna 2015 pyramidia alettiin kuvata ja kartoittaa uudella teknologialla. Lämpökuvauksella löydettiin uusia tyhjiä tiloja. Merkittävin niistä oli sisäänkäynnin yläpuolella pyramidin pohjoissivulla. Projektia jatkettiin vuonna 2016 ns. muon-kuvauksella, jota voi verrata röntgeniin. Syksyllä 2017 julkistettiin uusia tutkimustuloksia. Suuren pyramidin sisältä on löytynyt valtava tyhjä tila. Se sijaitsee suuren gallerian yläpuolella. Noin 30 metriä pitkä ja useita metrejä korkea tila saattaa sisältää yhden suuren käytävän tai useita käytäviä ja kammioita. Tutkimusta aiotaan jatkaa pienen robotin avulla.


kuva: https://spectrum.ieee.org