Suuren pyramidin erityiset yksityiskohdat ja voimalaitos-teoria (lyhyt versio)

Jotta voidaan ymmärtää, mihin tarkoitukseen suurta pyramidia on voitu käyttää, pitää käsittää sen erityispiirteet. Miksi kuninkaan kammio on rakennettu graniitista, kun muuten pyramidi on kalkkikiveä? Miksi kuninkaan kammion seinät ovat laajentuneet pari senttiä ulospäin? Mitä ovat kuninkaan ja kuningattaren kammioista lähtevät ns. ilmakuilut? Ja miksi rakennettiin valtavan kokoinen suuri galleria?


kuvat: https://kids.britannica.com

Kuningattaren kammio

Christopher Dunn on päätellyt, että kuningattaren kammiossa on valmistettu vetyä. Kammiosta lähtevissä kuiluissa on käytetty kahta eri kemikaalia, veteen sekoitettua sinkkipulveria ja laimeaa suolahappoa. Kun nämä kemikaalit sekoittuivat, syntyi reaktiona kaasumaista vetyä. Vety toimi voimalaitoksen polttoaineena. Tästä on todisteena mm. ilmakuilujen yläpäässä olevat elektrodit, joiden avulla mitattiin kemikaalien määrää kuiluissa.

Suuri Galleria

Suuri galleria rakennettiin resonaattorihalliksi. Sen lattiassa on 27 paria koloja, joissa oli kiinni resonaattoreita. Suuren gallerian tarkoitus oli fokusoida ääntä kuninkaan kammioon. Paul Horn huomasi tämän äänittäessään pyramidissa levyään ”Inside the great pyramid”. Paulin soittaessa huilua suuren gallerian yläosassa, ääni heijastui takaisin hänen selkänsä takaa kuninkaan kammiosta.

Kuninkaan kammio

Akustiikan insinööri Tom Danley teki mittauksia kuninkaan kammiossa 1990-luvulla. Hän tokaisi kammion akustiikasta: ”Ajattele elävin huone tai tila ja tuplaa se”. Danley tuli tutkimuksissaan siihen johtopäätökseen, että kuninkaan kammion tarkoitus liittyy akustiikkaan ja ääneen. Tom huomasi, että vaikka kuninkaan kammiossa ei pidettäisi minkäänlaista ääntä, niin kammiosta kuuluu kuuloalueen alapuolisia taajuuksia. Äänet muodostavat karkeasti ottaen F#-soinnun. 1990-luvulla löydettiin maapallon humina (”the earth’s hum”). Tiedemiehet huomasivat, että maapallo humisee kuuloalueen alapuolella. Vanhojen kulttuurien mukaan F#-asteikko soi harmoniassa maapallon kanssa. Esimerkiksi Amerikan intiaanien pyhät huilut oli viritetty tähän sävellajiin.

Maanalainen kammio

John Cadman on kehittänyt maanalaisesta kammiosta teorian, että siellä käytettiin hydraulista vesipumppua. Todisteet vesipumpusta löytyvät maanalaisen kammion katon eroosiosta.
Voidaan siis perustellusti kysyä, mitä tämä kaikki merkitsee?

Toimiko suuri pyramidi voimalaitoksena?

Maapallo on valtavan kokoinen värähtelevä kappale ja suuri pyramidi on voinut olla jättimäinen oskillaattori/resonaattori kytkettynä maapallon värähtelyihin. Oskillaattorilla tarkoitetaan laitetta, joka saa energiansa suuremmasta kappaleesta, johon se on kiinnitetty. Näin maapallon värähtelyt saattoivat toimia voimalaitoksen energianlähteenä.

Pyramidin, eli voimalan, toiminta käynnistettiin hydraulisella vesipumpulla, joka sai pyramidin värähtelemään. ”Pulssi” säädettiin sopivaksi, jolloin pyramidi-oskillaattori kytkeytyi maan energioihin. Suuren gallerian resonaattorit muunsivat pyramidin värähtelyn ääneksi, joka kulkeutui kuninkaan kammioon.

Kuninkaan kammio rakennettiin graniitista siksi, että graniitti sisältää kvartsikristallia. Ääni sai graniitin ja siinä olevan kvartsikristallin resonoimaan. Tämä synnytti sähkömagneettista energiaa (pietsosähköinen ilmiö).

Kuninkaan kammion voimakas värähteleminen sai vetykaasun energisoitumaan ja tästä syntyi valtava määrä uutta energiaa. Uusi energia ohjattiin kammiosta lähtevää kuilua pitkin ulos pyramidista ja valjastettiin erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Pyramidissa on tapahtunut räjähdys

Tätä teoriaa tukee sellainen fakta, että suuressa pyramidissa on tapahtunut valtava räjähdys. Muinaisuudessa on siis sattunut voimalaonnettomuus, joka saattoi johtua vetykaasun räjähtämisestä. Todisteita siitä löytyy mm. kuninkaan kammiosta, jonka seinät ovat työntyneet räjähdyksen takia pari senttiä ulospäin. Maanjäristys ei seinien työntymistä selitä, koska muualla pyramidin sisällä ei ole merkkejä maanjäristyksen aiheuttamista vaurioista.